มีการจัดทริปให้ทุกคนได้ไปเที่ยวในทุกๆปี เพื่อผ่อนคลายจากความเครียดและล้าจากการทำงาน