ช่วงสิ้นเดือน ธันวาคม ของทุกปีทางเราจะมีการจัดงานกินเลี้ยง เล่นเกมสังสรรค์ และจับฉลาก ถือเป็นรางวัลและการฉลองปีใหม่ของทุกคน