ถ่านไม้ก้อนเล็ก

คุณสมบัติ : 

  • จุดติดง่าย 
  • ไม่แตกประทุเป็นสะเก็ดไฟ  

 

การใช้งานเหมาะสม : ปิ้งย่างอาหาร 

ขนาดบรรจุ : กระสอบใหญ่, ถุงกุ้งอาหารสัตว์(นน. 13 – 15 kg) หรือตามต้องการ

Description

เป็นถ่านไม้ยางพาราที่มีขนาดเล็ก คัดออกจากการบรรจุกระสอบใหญ่  ผ่านกระบวนการจากเครื่องร่อนถ่านที่มีคุณภาพ โดยแยกเศษผงถ่านออกจากถ่านก้อนใหญ่เหลือไว้