รังผึ้ง No.2

Description

เส้นผ่านศูนย์กลาง : 22 cm