รังผึ้ง No.1

Description

เส้นผ่านศูนย์กลาง : 26 cm