รังผึ้ง (สำหรับเตาประหยัด)

Description

เส้นผ่านศูนย์กลาง : 16.5 cm